Cookie Consent by Free Privacy Policy website Aktuellt | Mälardalstrafik Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Aktuellt

search

Senaste nytt från Mälardalstrafik

search
Mälartåg som rullar i på perrongen

Nytt trafikföretag för Mälartåg från 16 juni

Söndag den 16 juni 2024 tar Transdev över driften av Mälartåg. Det nya avtalet omfattar Mälartågs samtliga fem regionaltågslinjer med över 12 miljoner resor förra året.

Läs mer om driftsövergången
Famlj vid bordsplatser på tåget

Höjd åldergräns för medföljande barn i sommar

För att locka fler att resa hållbart med barn höjer Mälardalstrafik åldersgränsen för medföljande barn på Mälartåg tillfälligt även denna sommar.

Läs mer om erbjudandet för medföljande barn
image

Rekordmånga reste med Movingo 2023

Pendlarna i Stockholm-Mälardalen har återvänt till regionaltågen med kraft. Fler reste med periodbiljetten Movingo 2023 än före pandemin.

Läs mer om framgången för Movingo
Mälartågs dubbeldäckare åker över sjön på en valvbro.

Mälardalstrafik inleder samarbete med Transdev

Transdev tar över ansvaret för trafiken för Mälartågs samtliga fem regionaltågslinjer från och med den 16 juni 2024. Avtalstiden är två år.

Läs mer om nyheten här
image

Utökad trafik med regionaltåg

Det blir fler regionaltågsavgångar i Stockholm-Mälarregionen från och med den 10 december 2023.

Läs mer om den utökade trafiken
image

Mälardalstrafik förbereder för framtida trafik

Mälardalstrafik bidrar till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälarregion.

Läs mer om förberedelser för framtida trafik
Mälartågs dubbeldäckare åker över sjön på en valvbro.

Ny styrelse vald för Mälardalstrafik

Vid Mälardalstrafiks bolagsstämma den 17 maj 2023 valdes en ny styrelse för den innevarande mandatperioden.

Läs om Mälardalstrafiks bolagsstämma
image

Höjd åldersgräns ska locka fler resa med barn i sommar

Mälardalstrafik vill locka fler att resa hållbart med barn och upptäcka Stockholm-Mälardalen i sommar. Därför höjs tillfälligt åldersgränsen för medföljande barn på Mälartåg.

Läs mer om erbjudandet för medföljande barn
image

Fler som reser och stabilare trafik med Mälartåg under Q1 2023

Resandet med Mälartåg ökar samtidigt som trafiken fortsätter att vara stabilare till följd av den anpassade tidtabellen.

Läs om resandet under Q1 2023
image

Ny biljett Movingo 5/30 lanseras

Movingo 5/30 är en ny biljett, som lanseras av Mälardalstrafik. Biljetten vänder sig till alla som reser inom Stockholm-Mälarregionen en-två gånger i veckan.

Läs mer om Movingo 5/30
Kundservicemedarbetare med headset på kundserivice

Arbete för en förbättrad kundservice ger resultat

Utökad bemanning och stora arbetsinsatser gör att Mälartåg kundservice, som Mälardalstrafik ansvarar för, nu har handläggningstider i balans.

Läs mer om den ökade bemanningen
Tåg på bro i vinterlandskap

Mälardalstrafiks arbete för en stabil trafik med Mälartåg

Antalet avgångar anpassas på flera sträckor från den 11 december till följd av lokförarbrist. Målet är en mer förutsägbar trafik för resenärerna.

Läs om åtgärder som vidtas för en stabil trafik
Mälartågs dubbeldäckare åker över sjön på en valvbro.

Mälardalstrafik vinner målen om Mälartågs trafikupphandling

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd för målen med de överklagade domarna som rör trafikupphandlingen för Mälartåg.

Läs mer om beskedet
image

Nu är Upptåget en del av Mälartåg

Den 12 juni bytte Upptåget namn till Mälartåg, när det blev en del av Mälartågs linjenät.

Läs mer
Eiffeltornet fotat genom ett tågfönster

Mälartåg ansluter till Interrail

Mälardalstrafik har slutit avtal med Silverrail som gör att resenärer med Interrail- och Eurailkort kan resa på Mälartågs linjer.

Läs mer
Mälartågs dubbeldäckare väntar på avgång från depån.

Mälardalstrafik begär åtgärdsplan i avtalet med MTR

Brister som handlar om inställda och försenade avgångar gör att Mälardalstrafik aktiverar avtalspåföljder och begär åtgärdsplan från MTR.

Läs mer
Ett par resenär samtalar glatt på perrongen med ett av Mälartågs dubbeldäckare i bakgrunden.

Fortsatt biljettsamverkan mellan Mälardalstrafik och SJ gynnar pendlare

Mälardalstrafik och SJ fortsätter sin biljettsamverkan med Movingo periodbiljett. Precis som i dag kommer Movingo även efter den 12 december 2021 att gälla på SJs regionaltåg i Stockholm-Mälarregionen och kunna köpas i SJs försäljningskanaler.

Läs mer
image

Nytt avtal mellan Mälardalstrafik och Åkerbergs Trafik gynnar pendlare

Mälardalstrafik har slutit avtal med Åkerbergs Trafik AB, som driver trafiken på linjen Trosabussen. Avtalet innebär att de som arbets- och studiependlar mellan Trosa och Liljeholmen i Stockholm kommer att kunna fortsätta resa med Movingo periodbiljett på Trosabussen de närmaste fyra åren.

Läs mer
Klocka och informationstavla på Stockholm Central

Vart femte Mälartåg inställt – SJ krävs på ersättning

Som följd av att SJ i slutet av oktober har infört ett planeringssystem med betydande brister har SJ ställt in 140 avgångar i Stockholm-Mälardalen de senaste två veckorna. Var femte tågavgång med Mälartåg är inställd under fredagen. Mälardalstrafik arbetar nu i dagliga uppföljningar med SJ för att säkerställa återgång till ordinarie tidtabell. Nu framlägger Mälardalstrafik krav om ersättning från SJ för den stoppade trafiken.

Läs mer
image

Fler Mälartåg och nya avgångar

Storsatsningen på regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalen har inneburit nya avgångar och fler Mälartåg på spåren.

Läs mer
image

Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten om långväga tågresor

Folkhälsomyndigheten har återinfört flera rekommendationer som rör resor med tåg och annan långväga kollektivtrafik som kör längre än 15 mil. Från den 28 december träder föreskriften i kraft om att varje resenär så långt det är möjligt ska ha tillgång till en sittplats.

Läs mer
image

Kammarrätten dömer till Mälardalstrafiks fördel

Kammarrätten har dömt till Mälardalstrafiks fördel i de överklagade domarna som rör trafikupphandlingen gällande Mälartåg.

Läs mer
image

Smittspridningen påverkar Mälartågs punktlighet

Cirka 360 000 resenärer reste med Mälartåg under den första månaden sedan den nya tidtabellen med fler avgångar trädde i kraft den 12 december. Samtidigt påverkades punktligheten av smittspridningen samt inkörningsproblem för den nya operatören.

Läs mer
image

MTR uppstart av Mälartågsavtalet

Det avtal Mälardalstrafik har med MTR om Mälartåg driftstartade söndagen den 12 december 2021. Den omfattande trafikutökningen tillsammans med det faktum att MTR är ny operatör för Mälartåg har lett till inkörningsproblem i högre grad än vad vi förväntat oss från MTR. Detta yttrar sig för våra resenärer genom att vissa avgångar ställs in helt och vissa avgångar ersätts med buss samt förseningar i tågtrafiken.

Läs mer

Mälartåg kör åter ordinarie trafik från 21 februari

Från och med måndag den 21 februari körs Mälartågs trafik åter enligt ordinarie tidtabell på vardagar efter en tid då tidtabellen varit ändrad och utglesad till följd av många sjukskrivna lokförare och tågvärdar.

Läs mer
image

SJ fortsätter ställa in avgångar för Movingoresenärer till den 5 juni

SJ fortsätter att ställa in avgångar i tågtrafiken i Mälardalen fram till den 5 juni 2022.

Läs mer