Cookie Consent by Free Privacy Policy website Tillgänglighet | Mälardalstrafik Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Tillgänglighet

Mälardalstrafik AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.malardalstrafik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Vi redovisar även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från https://malardalstrafik.se/ i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2-3 dagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Vissa bilder saknar eller har otydlig alternativ text
  • Rubrikstrukturen är inte korrekt
  • Vissa färgkombinationer har inte tillräckligt högt kontrastvärde
  • Allt innehåll är inte åtkomligt med tangentbordet
  • Fältetikett saknas på ett fåtal inputfält

Hur vi testat webbplatsen
En extern aktör har gjort en oberoende granskning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes 2 maj 2022
Webbplatsen publicerades 5 maj 2022
Redogörelsen uppdaterades senast 5 maj 2022