VÄLKOMMEN TILL MÄLARDALSTRAFIK

Vårt uppdrag är att förbättra möjligheterna till pendling och övrigt resande i Mälardalen. Vår periodbiljett Movingo gör det möjligt att pendla med SJ, Trosabussen, Tåg i Bergslagen och i lokaltrafiken. Inom kort kommer 33 nya Mälartåg att ge plats för än fler att pendla och resa i Mälardalen.

 

Nyheter

 

Invigning av ny tågdepå i Eskilstuna

Den nya tågdepån är en serviceanläggning för den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Här kommer de 33 nya Mälartåg att servas och underhållas.

Depån som började byggas i januari 2017 kommer att invigas med ett stort firande den 1 september i år. Det blir invigningstal, nyckelöverlämning och underhållning.


Invigning 1 september
Tid: 11.00 – 14.00
Plats: Ingång Gredby bangårdsområde

Varmt välkommen!

 
 

movingo

Movingo är vår periodbiljett för pendling i Mälardalen. Förutom i lokaltrafiken gäller Movingo på SJ Regional, Trosabussen samt på Tåg i Bergslagen.

LÄS MER >

 

För att ge plats för fler att pendla har vi beställt 33 helt nya regionaltåg som just nu tillverkas i Schweiz. Tågen sätts i trafik före sommaren 2019 med namnet Mälartåg.

LÄS MER >

Regionaltågstrafiken i Mälardalen bedrivs av SJ, delvis på vårt uppdrag. SJ kommer också vara vår trafikoperatör för Mälartåg.

LÄS MER >

Åkerbergs Trafik driver busslinjen Trosabussen mellan Trosa och Liljeholmen. Linjen ingår i Movingo.

LÄS MER >

KONTAKTA OSS

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: info@malardalstrafik.se

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB 
c/o Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm