Välkommen till Mälardalstrafik

 
Intensivt arbete för att SJ ska återgå till ordinarie tidtabell efter period av inställda avgångar i Mälardalen

26 nov 2021: SJ har som tidigare meddelats ställt in en del avgångar i tågtrafiken i Mälardalen från och med fredag 12 november. Orsaken är personalbrist som har uppstått i samband med inkörningen av ett nytt planeringssystem.  Mälardalstrafik följer aktivt upp och föreslår åtgärder för att SJ ska återgå till ordinarie tidtabell så snart som möjligt. I detta ingår även att SJ försäkrar oss att avgångar inte bara drabbar den mycket trafikerade Mälardalen. Dessutom hålls dagliga uppföljande möten med SJ för att säkerställa att det finns resealternativ för berörda resenärer, exempelvis alternativa avgångar i närtid på sträckan som resenären kan välja eller ersättningsbuss.

 

 

Vart femte Mälartåg inställt – SJ krävs på ersättning

18 nov 2021: Som följd av att SJ i slutet av oktober har infört ett planeringssystem med betydande brister har SJ ställt in 140 avgångar i Stockholm-Mälardalen de senaste två veckorna. Var femte tågavgång med Mälartåg är inställd under fredagen. Mälardalstrafik arbetar nu i dagliga uppföljningar med SJ för att säkerställa återgång till ordinarie tidtabell. Nu framlägger Mälardalstrafik krav om ersättning från SJ för den stoppade trafiken. Läs mer

 

Nytt Movingoavtal mellan Mälardalstrafik och SJ gynnar pendlare

28 oktober 2021: Mälardalstrafik och SJ fortsätter sitt samarbete runt periodbiljetten Movingo. Ett nytt avtal har träffats som innebär att arbets- och studiependlare även fortsättningsvis kan resa med Movingo periodbiljett på SJs regionaltågslinjer i Stockholm-Mälardalen. Läs mer.

 
Storsatsning på nya avgångar med Mälartåg i december 

28 sept 2021: Storsatsningen på regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalen fortsätter i vinter. I den nya tidtabellen för 2022 utökar Mälartåg antalet avgångar kraftigt på flera av sina linjer. Läs mer här: 

 

Nytt Movingo-avtal mellan Mälardalstrafik och Åkerbergs Trafik 

9 sept 2021: Mälardalstrafik har slutit avtal med Åkerbergs Trafik AB, som driver trafiken på linjen Trosabussen. Avtalet innebär att de som arbets- och studiependlar mellan Trosa och Liljeholmen i Stockholm kommer att kunna fortsätta resa med Movingo periodbiljett på Trosabussen de närmaste fyra åren. Läs mer här: 

 
Mälardalstrafik får prövningstillstånd i Kammarrätten 

20 aug 2021. Kammarrätten i Stockholm kommer att pröva den överklagade domen som rör trafikupphandlingen för Mälartåg. Mälardalstrafik överklagade Förvaltningsrättens dom den 17 maj och begärde prövningstillstånd hos Kammarrätten, vilket nu meddelats. Läs mer här:

 

Förvaltningsrättens domar som rör trafikupphandlingen för Mälartåg

Mälardalstrafik fick på måndagen den 26 april två domar från Förvaltningsrätten i Stockholm. Båda domarna gäller trafikupphandlingen för Mälartåg Etapp 2. Läs mer här.

 
 
 

Movingo logotyp

Movingo är vår periodbiljett för pendling i Mälardalen. Förutom i lokaltrafiken gäller Movingo på Mälartåg, SJ Regional, Trosabussen samt på Tåg i Bergslagen.

LÄS MER >

 
Ankommande Mälartåg

Mälartåg

Sedan premiären av Mälartåg har 33 moderna dubbeldäckartåg tagits i trafik – och fler är på väg. 2022 kommer Mälartågs tågflotta bestå av 53 dubbeldäckare med 357 sittplatser och nio upprustade regionaltåg

LÄS MER >
SJ

SJ

Regionaltågstrafiken i Mälardalen bedrivs av SJ, delvis på vårt uppdrag. SJ är också vår trafikoperatör för Mälartåg.

LÄS MER >

Trosabussen

Åkerbergs Trafik driver busslinjen Trosabussen mellan Trosa och Liljeholmen. Linjen ingår i Movingo.

LÄS MER >

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0770-160 100 eller via mail till kundservice@sj.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm