Välkommen till Mälardalstrafik

Storsatsning på nya avgångar med Mälartåg i december 

28 sept 2021: Storsatsningen på regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalen fortsätter i vinter. I den nya tidtabellen för 2022 utökar Mälartåg antalet avgångar kraftigt på flera av sina linjer. Läs mer här: 

 

Nytt avtal mellan Mälardalstrafik och Åkerbergs Trafik gynnar pendlare

9 sept 2021: Mälardalstrafik har slutit avtal med Åkerbergs Trafik AB, som driver trafiken på linjen Trosabussen. Avtalet innebär att de som arbets- och studiependlar mellan Trosa och Liljeholmen i Stockholm kommer att kunna fortsätta resa med Movingo periodbiljett på Trosabussen de närmaste fyra åren. Läs mer här: 

 
Mälardalstrafik får prövningstillstånd i Kammarrätten 

20 aug 2021. Kammarrätten i Stockholm kommer att pröva den överklagade domen som rör trafikupphandlingen för Mälartåg. Mälardalstrafik överklagade Förvaltningsrättens dom den 17 maj och begärde prövningstillstånd hos Kammarrätten, vilket nu meddelats. Läs mer här:

 

Förvaltningsrättens domar som rör trafikupphandlingen för Mälartåg

Mälardalstrafik fick på måndagen den 26 april två domar från Förvaltningsrätten i Stockholm. Båda domarna gäller trafikupphandlingen för Mälartåg Etapp 2. Läs mer här.

 
 
 

Movingo logotyp

Movingo är vår periodbiljett för pendling i Mälardalen. Förutom i lokaltrafiken gäller Movingo på Mälartåg, SJ Regional, Trosabussen samt på Tåg i Bergslagen.

LÄS MER >

 
Ankommande Mälartåg

Mälartåg

Sedan premiären av Mälartåg har 33 moderna dubbeldäckartåg tagits i trafik – och fler är på väg. 2022 kommer Mälartågs tågflotta bestå av 53 dubbeldäckare med 357 sittplatser och nio upprustade regionaltåg

LÄS MER >
SJ

SJ

Regionaltågstrafiken i Mälardalen bedrivs av SJ, delvis på vårt uppdrag. SJ är också vår trafikoperatör för Mälartåg.

LÄS MER >

Trosabussen

Åkerbergs Trafik driver busslinjen Trosabussen mellan Trosa och Liljeholmen. Linjen ingår i Movingo.

LÄS MER >

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0770-160 100 eller via mail till kundservice@sj.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm