Sedan premiären av Mälartåg har 33 moderna dubbeldäckartåg tagits i trafik – och fler är på väg. 2022 kommer Mälartågs tågflotta bestå av 53 dubbeldäckare med 357 sittplatser och nio upprustade regionaltåg

LÄS MER >

Movingo är vår periodbiljett för pendling i Mälardalen. Förutom i lokaltrafiken gäller Movingo på Mälartåg, SJ Regional, Trosabussen samt på Tåg i Bergslagen.

LÄS MER >

Våra trafikföretag

Åkerbergs Trafik driver busslinjen Trosabussen mellan Trosa och Liljeholmen. Linjen ingår i Movingo.

LÄS MER >
SJ

SJ

Regionaltågstrafiken i Mälardalen bedrivs av SJ, delvis på vårt uppdrag. SJ är också vår trafikoperatör för Mälartåg.

LÄS MER >

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0771-22 44 40 eller via mail till 
malartagkundservice@regionsormland.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm