VÄLKOMMEN TILL MÄLARDALSTRAFIK

 
Mälardalstrafik får prövningstillstånd i Kammarrätten 

20 aug 2021. Kammarrätten i Stockholm kommer att pröva den överklagade domen som rör trafikupphandlingen för Mälartåg. Mälardalstrafik överklagade Förvaltningsrättens dom den 17 maj och begärde prövningstillstånd hos Kammarrätten, vilket nu meddelats. Läs mer här:

 

Förvaltningsrättens domar som rör trafikupphandlingen för Mälartåg

Mälardalstrafik fick på måndagen den 26 april två domar från Förvaltningsrätten i Stockholm. Båda domarna gäller trafikupphandlingen för Mälartåg Etapp 2. Läs mer här.

 

Överenskommelse säkrar höstens tågtrafik i Mälardalen

Mälardalstrafik och SJ har slutit en överenskommelse som säkrar den samhällsviktiga regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalen i höst. Mälartågen på de fyra regionaltågslinjerna kommer att rulla som vanligt genom att SJ fortsätter att köra trafiken även under kvarvarande avtalstid fram till mitten på december. Läs mer här.

 

Nytt avtal med MTR säkrar trafiken från december 2021

Mälardalstrafik har tecknat ett temporärt avtal med MTR Jota för tågtrafiken på Mälartågslinjerna från den 12 december 2021 för att säkerställa så resenärer inte står utan trafik när den nya tidtabellen träder i kraft den 12 december. Läs mer här. 

 

Mälardalstrafiks uppdrag

Mälardalstrafiks uppdrag är att, genom ett effektivt trafikutbud och attraktiva tjänster, bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälarregion. Vår periodbiljett Movingo gör det möjligt att pendla med Mälartåg, SJ, Trosabussen, Tåg i Bergslagen och i lokaltrafiken. Från vintern 2019 t o m 2021 kommer 33 nya Mälartåg successivt att ge plats för än fler att pendla och resa i Mälardalen.

 

Läs mer om Mälartåg här

 
Information om Coronaviruset

Mälardalstrafik följer utvecklingen och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Läs mer här

 
 

 

 

movingo

Movingo är vår periodbiljett för pendling i Mälardalen. Förutom i lokaltrafiken gäller Movingo på SJ Regional, Trosabussen samt på Tåg i Bergslagen.

LÄS MER >

biljettautomat
 
Ankommande Mälartåg

Mälartåg

För att ge plats för fler att pendla har vi beställt 33 helt nya regionaltåg som just nu tillverkas i Schweiz. Tågen sätts i trafik med start vintern 2019 med namnet Mälartåg.

LÄS MER >
SJ

SJ

Regionaltågstrafiken i Mälardalen bedrivs av SJ, delvis på vårt uppdrag. SJ kommer också vara vår trafikoperatör för Mälartåg.

LÄS MER >
Trosabussen

Trosabussen

Åkerbergs Trafik driver busslinjen Trosabussen mellan Trosa och Liljeholmen. Linjen ingår i Movingo.

LÄS MER >

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0770-160 100 eller via mail till kundservice@sj.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm