Mälartåg är produktvarumärke för våra tåg och Mälartågs trafik.

LÄS MER >

Movingo är vårt produktvarumärke för biljetter för pendling i Stockholm- Mälardalen. Med Movingo reser du på Mälartåg, SJ Regional, Trosabussen, på vissa sträckor i Tåg i Bergslagen, i SL pendeltågstrafik, tunnelbanan och i lokaltrafiken i Stockholm- Mälardalen.

LÄS MER >

Våra trafikföretag

Åkerbergs Trafik – trafikföretag som driver busslinjen Trosabussen mellan Trosa och Liljeholmen. Linjen ingår i Movingo.

LÄS MER >
SJ

SJ

SJ – trafikföretag som vi har avtal med om periodkortsgiltighet Movingo. Det ger resenärer som reser på SJ´s regionaltågslinjer i Stockholm-Mälardalen möjlighet att resa med Movingo.

MTR

MTR

MTR – trafikföretag som vi har avtal för drift och underhåll av trafiken med Mälartåg på sträckorna Svealandsbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen och UVEN.

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0771-22 44 40 eller via mail till 
malartagkundservice@regionsormland.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm