VÄLKOMMEN TILL MÄLARDALSTRAFIK

Nytt avtal med MTR säkrar trafiken från december 2021

Mälardalstrafik har tecknat ett temporärt avtal med MTR Jota för tågtrafiken på Mälartågslinjerna från den 12 december 2021 för att säkerställa så resenärer inte står utan trafik när den nya tidtabellen träder i kraft den 12 december. Läs mer här. 


Munskydd vid resa 

Reser du i regionerna Sörmland, Stockholm eller Uppsala bör du bära munskydd i kollektivtrafiken – oavsett när på dygnet du reser. Läs mer här.
 

Mälardalstrafik kommenterar SJs förtida uppsägning av trafikavtal i Mälardalen 

Mälardalstrafiks styrelse reagerar starkt på beskedet att SJ i förtid säger upp trafikavtal i Mälardalen, detta i ett läge då förhandlingar fortgår. Läs mer här. 
 

Historiskt trafikavtal för Mälartåg

Den 9 december beslutade Mälardalstrafik att tilldela MTR Jota AB uppdraget att köra Mälartågs trafik och ansvara för fordons- och depåunderhåll från den 12 december 2021. Det är ett historiskt trafikavtal som gäller i åtta år med möjlighet till förlängning och motsvarar ett värde om fyra miljarder kronor. 
Läs mer här
 

Mälardalstrafiks uppdrag

Mälardalstrafiks uppdrag är att, genom ett effektivt trafikutbud och attraktiva tjänster, bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälarregion. Vår periodbiljett Movingo gör det möjligt att pendla med Mälartåg, SJ, Trosabussen, Tåg i Bergslagen och i lokaltrafiken. Från vintern 2019 t o m 2021 kommer 33 nya Mälartåg successivt att ge plats för än fler att pendla och resa i Mälardalen.

 

Läs mer om Mälartåg här

 
Information om Coronaviruset

Mälardalstrafik följer utvecklingen och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Läs mer här

 

 

 

 
 

 

 

movingo

Movingo är vår periodbiljett för pendling i Mälardalen. Förutom i lokaltrafiken gäller Movingo på SJ Regional, Trosabussen samt på Tåg i Bergslagen.

LÄS MER >

biljettautomat
 
Ankommande Mälartåg

Mälartåg

För att ge plats för fler att pendla har vi beställt 33 helt nya regionaltåg som just nu tillverkas i Schweiz. Tågen sätts i trafik med start vintern 2019 med namnet Mälartåg.

LÄS MER >
SJ

SJ

Regionaltågstrafiken i Mälardalen bedrivs av SJ, delvis på vårt uppdrag. SJ kommer också vara vår trafikoperatör för Mälartåg.

LÄS MER >
Trosabussen

Trosabussen

Åkerbergs Trafik driver busslinjen Trosabussen mellan Trosa och Liljeholmen. Linjen ingår i Movingo.

LÄS MER >

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0770-160 100 eller via mail till kundservice@sj.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm