Cookie Consent by Free Privacy Policy website Vårt uppdrag | Mälardalstrafik Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Vårt uppdrag

Mälardalstrafiks uppdrag är att, genom ett effektivt trafikutbud och attraktiva tjänster, bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälarregion. Bakom Mälardalstrafik står regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Att resa kollektivt i Stockholm-Mälardalen ska vara attraktivt och enkelt. Det är viktigt för invånare som pendlar till jobb och studier, för näringsliv, lärosäten och besöksnäring. Moderna regionaltåg med många avgångar och bekvämlighet ombord för jobb eller vila, som kan kombineras med annan kollektivtrafik, knyter ihop regionen. 

Därför finns Mälardalstrafik. Vi ansvarar för Mälartåg och dess fem samhällsfinansierade regionaltågslinjer och periodbiljetten Movingo. Vi utvecklar även kollektivtrafiken tillsammans med våra ägarregioner för att skapa en fortsatt livskraftig och växande region.

Läs mer om Movingo och Mälartåg

Varför behöver Stockholm-Mälardalen bra regionaltågstrafik? 

Mälardalstrafik är en del i en större satsning för att förbättra möjligheten till pendling och annat resande. Stockholm-Mälarregionen genomgår en stark tillväxt, framför allt i de större städerna och där allt fler ser möjligheten att pendla för arbete och studier. Samtidigt leder ökat bilresande till problem med trängsel och utsläpp. På längre sträckor gör restiden att tåg ofta är det enda alternativet. Regionaltågstrafiken utgör därför ryggraden i det regionala transportsystemet och har blivit alltmer nödvändig både för dem som reser som för det omgivande samhället. 

Hur arbetar vi?  

 För trafiken anlitar Mälardalstrafik antingen upphandlade underleverantörer eller resurser som tillhandahålls av våra ägare. Mälartågs trafik utförs av Transdev. Periodbiljetten Movingo säljs förutom i våra egna kanaler även via SJ. Vi hyr våra tåg, där majoriteten av tågen är nya dubbeldäckare, av AB Transitio och vår nya verkstadsdepå har byggts av Eskilstuna kommun. Region Sörmland ansvarar för kundservice för Mälartåg och Movingo.

Läs mer om våra samarbetspartners

Hur finansieras vi?  

Idag ägs och finansieras Mälardalstrafik av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. Mälardalstrafiks uppdrag regleras i ett samverkansavtal mellan bolaget och ägarkretsen, vilket i sin tur har sin grund i ett beslut om allmän trafikplikt. I bolagets styrelse sitter politiskt förtroendevalda representanter för de sex ägarna. Ordförande är Stockholms trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M). 

Här kan du läsa Mälardalstrafiks årsredovising 2023