Cookie Consent by Free Privacy Policy website Fortsatt biljettsamverkan mellan Mälardalstrafik och SJ gynnar pendlare | Mälardalstrafik Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Fortsatt biljettsamverkan mellan Mälardalstrafik och SJ gynnar pendlare

Mälardalstrafik och SJ fortsätter sin biljettsamverkan med Movingo periodbiljett. Precis som i dag kommer Movingo även efter den 12 december 2021 att gälla på SJs regionaltåg i Stockholm-Mälarregionen och kunna köpas i SJs försäljningskanaler.

Skapad 28 oktober 2021

Tågtrafiken i Stockholm-Mälarregionen har en haft en stark utveckling under 2000-talet. De senare åren har särskilt mycket hänt – med inköp av nya Mälartåg, fler avgångar och inte minst införandet av periodbiljetten Movingo. Movingo periodbiljett, som lanserades för fyra år sedan, gör det möjligt för resenärerna att enkelt nyttja regionaltågstrafiken och den lokala kollektivtrafiken med en och samma biljett.

Movingo gäller på Mälartågs fyra regionaltågslinjer och Trosabussen. Det nya avtalet mellan Mälardalstrafik och SJ, som träder i kraft den 12 december, säkrar dessutom fortsatt periodkortsgiltighet för Movingo på de tre SJ-sträckorna Stockholm – Märsta – Knivsta – Uppsala, Laxå – Örebro – Arboga – Västerås – Enköping – Stockholm och Linköping – Norrköping – Stockholm – Arlanda – Uppsala – Tierp. Totalt kommer Movingo att gälla på sju regionaltågssträckor och där omgivande lokaltrafik alltid ingår.

– Vår fortsatta samverkan med SJ är viktig för att knyta samman Stockholm-Mälarregionens transportsystem, där Movingo är ett smart biljettval för dem som reser ofta till arbete eller studier, säger Helena Ekroth, vd Mälardalstrafik, som står bakom Movingo och Mälartåg.

Movingo kommer fortsatt att säljas i Mälardalstrafiks egna kanaler, i Movingos app och webb. Genom ett nytt försäljningsavtal med SJ säkras också god tillgänglighet genom att Movingo även kommer att kunna köpas genom sj.se, SJ app, SJs återförsäljare, biljettautomater samt ombud där man laddar sitt resekort med Movingobiljett.

Ett mer flexibelt arbetssätt där många kan tänka sig att pendla lite längre väntas leda till en ökad efterfrågan på regionaltågsresor.

– Tillsammans med Mälardalstrafiks stora satsning på regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälarregionen skapar SJs kommersiella trafik ett sammanhållet transportsystem. Genom att erbjuda ett omfattande nät av regionala tågförbindelser med tät trafik, och där SJ nu beslutat köpa nya regionaltåg, bidrar vi till en hållbar utveckling i en växande region. Och här är Movingo är en viktig pusselbit, säger SJs affärschef Jan Kyrk.

På regionaltågsavgångarna mellan Stockholm och Uppsala kommer Movingo att gälla, oavsett om det är Mälartågs eller SJs avgång som passar bäst. I och med detta kommer resenärerna ha upp till fyra avgångar per timme i varje riktning att välja mellan på denna sträcka.

– Movingo är periodbiljetten som inte bara knyter samman Stockholm-Mälarregionen. Biljetten gör det även möjligt för resenärer att resa med flera operatörer på en och samma sträcka. Det skapar stor flexibilitet för många pendlare, avslutar Helena Ekroth.

Här gäller Movingo:

Efter att Mälardalstrafik tecknat avtal med flera trafikföretag under hösten kommer Movingo periodbiljett att vara giltig på följande sträckor även från den 12 december 2021.

Mälartåg: Uppsala – Stockholm – Eskilstuna – Örebro

Mälartåg: Linköping – Eskilstuna – Västerås – Sala

Mälartåg: Norrköping – Nyköping – Stockholm

Mälartåg: Hallsberg – Katrineholm – Stockholm

Trosabussen: Liljeholmen – Trosa

SJ Regional: Stockholm– Uppsala

SJ Regional: Stockholm – Västerås – Örebro – Laxå

SJ Intercity: Linköping – Stockholm – Tierp (endast Movingo Alla Sträckor)

Om Movingo

Movingo periodbiljett är en pendlarbiljett med obegränsat resande på regionaltågsträckor inom Mälardalen samt trafiken som körs av Trosabussen. Biljetten finns för 30 dagar, 90 dagar eller ett år. Omgivande lokaltrafik med till exempel buss, tunnelbana och pendeltåg ingår alltid i biljetten. Mälardalstrafik, som ägs av regionerna i Stockholm-Mälardalen, står bakom Movingo.