Cookie Consent by Free Privacy Policy website Vart femte Mälartåg inställt – SJ krävs på ersättning | Mälardalstrafik Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Vart femte Mälartåg inställt – SJ krävs på ersättning

Som följd av att SJ i slutet av oktober har infört ett planeringssystem med betydande brister har SJ ställt in 140 avgångar i Stockholm-Mälardalen de senaste två veckorna. Var femte tågavgång med Mälartåg är inställd under fredagen. Mälardalstrafik arbetar nu i dagliga uppföljningar med SJ för att säkerställa återgång till ordinarie tidtabell. Nu framlägger Mälardalstrafik krav om ersättning från SJ för den stoppade trafiken.

Skapad 19 november 2021

– Att SJ ställer in vart femte tåg i Stockholm-Mälardalen gör mig heligt förbannad. Trafiken måste komma igång igen och resenärerna måste kunna lita på att tåget kommer. SJ måste ersätta för den skada man åsamkat, inte bara vår kollektivtrafik, utan också alla pendlare i Stockholm-Mälardalen, säger Kristoffer Tamsons (M), styrelseordförande Mälardalstrafik och trafikregionråd i Region Stockholm.

 – SJ:s katastrofhantering handlar till syvende och sist om vanligt folk som inte kommer i väg till jobbet eller skolan. Man förlorar arbetsinkomst och det kostar även samhället enorma summor. Det här är inget annat än ett rejält kaos och haveri som SJ lämpat över på vanligt folk som försöker få sin vardag att gå ihop, säger Monica Johansson (S), vice ordförande Mälardalstrafik och regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland. 

– Vi kan inte se detta på något annat sätt än ett avtalsbrott från SJ:s sida som slår mot Stockholm-Mälardalen - och inte minst Västmanland. Förtroendet för SJ är raserat och vi förväntar oss att SJ gör rätt ifrån sig, säger Tommy Levinsson (S), ledamot i Mälardalstrafik och regionråd i Region Västmanland.

– Det är riktigt provocerande att SJ har haft förmåga att köra trafik mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö,  samtidigt som trafiken i Stockholm-Mälardalen ensidigt ställs in. Här börjar och slutar åtta av tio tågresor. Då måste statens eget järnvägsbolag sätta in resurser och kompetens som säkrar kollektivtrafik i det område i landet där det finns flest resenärer, säger Johan Örjes (C), ledamot i Mälardalstrafik och regionråd i Region Uppsala. 

– Att ett så stort bolag som SJ misslyckas så med att införa ett nytt IT-system är alarmerande. Vi i Mälardalen och även Bergslagen har drabbats extra hårt och det kan SJ ännu inte förklara och än värre inte kunnat rätta till, säger Nina Höijer (S), ledamot Mälardalstrafik och regionråd i Region Örebro län.

Fakta:

I slutet på oktober införde SJ ett nytt planeringssystem i hela landet, för att effektivare kunna planera trafik och personal. Detta systembyte har nu orsakat stora problem och utmaningar för tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen. För att hantera denna personalbrist har SJ valt att ställa in ett stort antal avgångar. De inställda avgångarna har ensidigt drabbat resenärerna i Stockholm-Mälardalen. Övrig trafik hos SJ har körts i stort sett som vanligt.  

Under de senaste två veckorna har över 140 avgångar  ställts in och vi ser just nu inte att SJ har någon lösning på problemet. Med start på fredagen är var femte Mälartågsavgång inställd och att detta kan fortsätta även under kommande veckor.

För att reducera följderna av problemet arbetar Mälardalstrafik intensivt för att hitta alternativa tillfälliga lösningar, till exempel ersättningstrafik med buss samt möjlighet för resenärerna med biljett till Mälartåg att resa i parallell trafik som bedrivs av SJ.

Mälardalstrafik har även infört dagliga uppföljningar med SJs högsta ledning i syfte att SJ så snart som möjligt ska återgå till ordinarie tidtabell för Stockholm-Mälardalen med Mälartåg.

Mälardalstrafik undersöker nu alla möjligheter att kräva ersättning från SJ för avtalsbrott kopplat till den trafik som är beställd och ska köras som del av den upphandlade trafiken i Stockholm-Mälardalen.

– SJ:s haveri och oförmåga har omkullkastat människors hela vardag. Människor kommer inte till eller från arbete och studier och kan inte heller hämta sina barn på förskolan. Det är helt oacceptabelt och vi utkräver ansvarstagande av SJ, säger Martin Tollén (S), ersättare Mälardalstrafik och 1:e vice ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.