Cookie Consent by Free Privacy Policy website Mälardalstrafik förbereder för framtida trafik | Mälardalstrafik Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Mälardalstrafik förbereder för framtida trafik

Mälardalstrafiks uppdrag är att, genom ett effektivt trafikutbud och attraktiva tjänster, bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälarregion. För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver Mälardalstrafik löpande säkerställa resenärernas möjligheter att resa med Mälartåg och i det ingår att utvärdera vilka alternativ som bäst tillser en välfungerande tågtrafik.    

För att ge förutsättningar för en fortsatt utveckling av tågtrafiken och den planerade upptrappningen ser Mälardalstrafik och MTR nu över formerna för hur samarbetet fortsatt ska se ut.   

– Vårt uppdrag är att säkerställa att medborgarna i Stockholm-Mälardalen har en väl fungerande tågtrafik. Vi har våra resenärer i fokus och utvärderar nu olika handlingsalternativ för vår framtida trafik, säger Helena Ekroth, vd på Mälardalstrafik.  

Parallellt, och för att skapa förutsättningar för olika alternativ inför framtiden, har Mälardalstrafik den 16 oktober publicerat ett förhandsmeddelande i EU:s webbtidning TED, en så kallad TED-annons. Publiceringen sker enligt EU:s gällande regler (artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafiksförordning) och behöver ske minst ett år innan ett eventuellt anbudsförfarande för ny trafikupphandling kan inledas. 

– Att vi nu publicerar ett förhandsmeddelande i EU:s webbtidning TED är en pusselbit för att ha hela spelplanen spelbar. Det är inget som påverkar trafiken, våra resenärer eller medarbetare. Vårt samarbete med MTR fortsätter i god dialog, bland annat med planerad upptrappning av tågtrafiken i takt med att fler lokförare blir klara med sin utbildning, säger Hanna Bergström, chef Trafik och infrastruktur på Mälardalstrafik. 

Förhandsmeddelandet i EU:s webbtidning TED, som blir publikt senare i veckan, avser regionaltågstrafik på fem regionaltågslinjer i Stockholm-Mälardalen (Mälartåg) med trafikstart som tidigast i december 2026.

Om Mälartåg: Mälartåg trafikerar fem regionaltågslinjer i Stockholm-Mälardalen. Resandet ökar och hittills i år har närmare 10 miljoner resor gjorts med Mälartåg.