Cookie Consent by Free Privacy Policy website Mälartåg kör åter ordinarie trafik från 21 februari | Mälardalstrafik Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Mälartåg kör åter ordinarie trafik från 21 februari

Från och med måndag den 21 februari körs Mälartågs trafik åter enligt ordinarie tidtabell på vardagar efter en tid då tidtabellen varit ändrad och utglesad till följd av många sjukskrivna lokförare och tågvärdar.

Skapad 18 februari 2022

Till följd av stor andel sjukskrivna medarbetare inom MTR Mälartåg, som är trafikoperatör för Mälartågs linjer, så har ordinarie tidtabell sedan en tid varit förändrad under vardagar. Men från och med måndag den 21 februari kommer åter tågen gå som planerat.

Sjukskrivningarna, som till stor del har varit pandemirelaterade, börjar minska för både lokförare och tågvärdar. Men eftersom det är svårt att förutspå hur smittspridningen kommer att utveckla sig uppmanas resenärerna även fortsatt att hålla sig informerad om sin planerade resa.

– Att trafiken nu kan återgå till ordinarie tidtabell är viktigt för resenärerna i Mälardalen som ska ha tillgång till punktlig och pålitlig regionaltågstrafik, inte minst nu när resandet till jobb och studier tar fart efter att restriktionerna tagits bort. Min förväntan på MTR är att de oförtrutet fortsätter att arbeta för att klara uppdraget, säger Helena Ekroth, vd på Mälardalstrafik.

Mälardalstrafiks avtal med MTR om Mälartåg driftstartade den 12 december. Den omfattande trafikutökningen tillsammans med det faktum att MTR är ny operatör för Mälartåg har lett till inkörningsproblem i högre grad än vad vi förväntat oss från MTR, vilket yttrat sig för våra resenärer genom inställda och försenade avgångar. Den explosiva smittspridningen i januari ledde dessutom till förhöjd sjukfrånvaro bland lokförare och tågvärdar. Därför reducerades trafiken på vardagar mellan 13 januari till 18 februari för att skapa en mer tillförlitlig tidtabell. Mälardalstrafik fortsätter även efter återgången till ordinarie trafik att noga följa upp utvecklingen i syfte att resenärer snarast ska få tillgång till punktlig och pålitlig regionaltågstrafik med Mälartåg.

– Vi har haft förståelse för läget kopplat till pandemin. Men vi är inte nöjda förrän samtliga avgångar körs som planerat, säger Stefan Bojander, trafikchef på Mälardalstrafik.