MTR uppstart av Mälartågsavtalet

Det avtal Mälardalstrafik har med MTR om Mälartåg driftstartade söndagen den 12 december 2021. Den omfattande trafikutökningen tillsammans med det faktum att MTR är ny operatör för Mälartåg har lett till inkörningsproblem i högre grad än vad vi förväntat oss från MTR. Detta yttrar sig för våra resenärer genom att vissa avgångar ställs in helt och vissa avgångar ersätts med buss samt förseningar i tågtrafiken.

 

– Min förväntan på MTR är att de oförtrutet arbetar vidare för att klara uppdraget, säger Helena Ekroth, vd på Mälardalstrafik.

 

På grund av förhöjd sjukfrånvaro bland MTRs ombordpersonal till följd av den ökande smittspridningen av covid-19 ställs avgångar in 13-28 januari. Det berör sträckan Eskilstuna-Västerås-Sala där det blir avgångar varje timme i stället för halvtimme samt enstaka inställda avgångar på andra linjer. Men det kan även leda till inställda avgångar med kort varsel och förseningar på en del avgångar. Mälardalstrafik följer noga upp utvecklingen i syfte att resenärer snarast ska få tillgång till punktlig och pålitlig regionaltågstrafik med Mälartåg.

 

– Vi har förståelse för läget kopplat till pandemin. Men vi är inte nöjda förrän samtliga avgångar körs som planerat och därför följer vi noggrant upp utvecklingen, säger Stefan Bojander, trafikchef på Mälardalstrafik.

 

För resenärer som köpt biljett till inställd avgång gäller biljetten på avgången före eller nästkommande avgång med Mälartåg eller av Mälartåg anordnad ersättningstrafik.

 

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0771-22 44 40 eller via mail till 
malartagkundservice@regionsormland.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm