Cookie Consent by Free Privacy Policy website Mälardalstrafik vinner målen om Mälartågs trafikupphandling | Mälardalstrafik Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Mälardalstrafik vinner målen om Mälartågs trafikupphandling

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd för målen med de överklagade domarna som rör trafikupphandlingen för Mälartåg. Det innebär att domarna i Kammarrätten, som utföll till Mälardalstrafiks fördel, nu fastställs.

Kammarrättens domar hade överklagats av SJ och Arriva till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed är målen om upphandlingen av Mälartåg slutligt avgjort. Det innebär att Mälardalstrafiks uppdragsavtal med MTR träder i kraft omedelbart och ersätter det temporära uppdragsavtalet som gällt under perioden då den juridiska processen pågått.

Domstolens beslut är mycket glädjande och ligger helt i linje med vår grund för tilldelning av kontraktet. Vi ser också att Kammarrätten varit omsorgsfulla i sin behandling av målen och motivering till sitt beslut. Det vittnar om att upphandling är ett komplext område, där vårt gedigna arbete med trafikupphandlingen visat sig uppfylla alla krav som lagstiftningen ställer, säger Mälardalstrafiks vd Helena Ekroth.