OM MÄLARTÅG

Mälartåg har tagits fram för att passa pendlaren. De dubbeldäckade tågen är anpassade för hög bekvämlighet och komfort oavsett om du använder resan för arbete eller fritid.
 
 
Ankommande Mälartåg

Interiören i Mälartåg är modern och ljus med stora fönster och med en belysning som inte känns för stark utan är avkopplande och inbjudande vilket gör reseupplevelsen positiv. Inredningen är genomtänkt och smart, och det är enkelt att både arbeta eller vila på sin resa. För den som behöver riktig arbetsro eller en stillsam stund finns en lugn avdelning. Tågen har luftkonditionering samt ljuddämpande och halkfria mattor.  

 
 

Varje tåg kommer att ha 333 fasta sittplatser med ställbara stolar av hög standard. Alla sittplatser har arbetsbord med tillgång till wifi, läslampor och eluttag. Förutom de fasta sittplatserna finns även 22 fällstolar.

Mälartåg intör
 
 
Cyklar på Mälartåg

I varje tåg finns också toaletter och utrymme för större bagage och cyklar. Sex cyklar kan tas med i mån av plats, och det går enkelt att fästa dem vid hållare i väggen så att man reser tryggt och säkert med sin cykel.

Alla entrédörrar har insteg i nivå med plattform och tågen uppfyller de senaste kraven på tillgänglighet.

 
 

TÅGDEPÅN I ESKILSTUNA

 
 
Eskilstuna Tågdepå

Tågdepån i Eskilstuna är en nybyggd serviceanläggning för den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Här kommer de 33 nya Mälartåg att servas och underhållas. Depån är byggd på Gredby bangård och har direkt anslutning mot alla spår och perronger på Eskilstuna Centralstation.

I depån finns en stor verkstadshall, en multifunktionshall samt speciella spår utomhus där tågen ska städas varje dag. Anläggningen är speciellt anpassat för en så effektiv hantering av fordonen som möjligt. Exempelvis kan tågen köras in och ut ur depån från båda håll, vilket minskar risken för störningar.

 
 

I den över 220 meter långa verkstadshallen som rymmer två tåg efter varandra ska allt underhåll och planenlig service ske. Det kan handla om till exempel byte av trasiga hjulpar, strömavtagare, takmoduler, frontrutor, dörrar m.m. I multifunktionshallen sker till exempel tvätt, klottersanering och avisning på ett miljövänligt sätt.

Inom området finns också ett centralt reservdelslager för Mälartåg för att garantera hög och snabb tillgänglighet då skador uppstår och delar måste bytas.

Verkstadshall
 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0770-160 100 eller via mail till kundservice@sj.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm