Cookie Consent by Free Privacy Policy website Punktlighet | Mälardalstrafik Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Punktlighet

Pålitlig och punktlig trafik där tågen går i tid är viktigt för att öka det hållbara resandet med regionaltåg i Stockholm-Mälardalen. Här redovisar vi punktligheten för regionaltågstrafiken som körs av Mälartåg.

Mälartåg punktlighet

Punktlighet Mälartåg november 2023 till april 2024

Januari - april 2024

  Örebro-Eskilstuna - Sthlm-Uppsala Linköping- Eskilstuna- Västerås- Sala-Uppsala Hallsberg-Katrineholm-Stockholm Norrköping-Nyköping-Stockholm Uppsala-Tierp-Gävle
Januari  64%   74%  79%  78% 83% 
Februari  80% 91% 89% 90% 94%
Mars  84% 87% 91% 89% 95%
April  84% 85% 88% 88% 94%

 

April 2024: 89 procent av tågen var i tid i april, en minskning med 1 procent jämfört med månaden innan. De största störningarna som påverkade punktligheten var en olycka söder om Stockholm som ledde till totalt trafikstopp och en avgrävd signalkabel vid ett banarbete mellan Nyköping och Norrköping. Många fall av obehöriga i spår samt ett antal fordonsfel både på Mälartåg och andra operatörer påverkade också trafiken. 

Mars 2024: Punktligheten under mars landade på 90 procent, en ökning med 1 procentenhet jämfört med månaden innan. Punktligheten påverkades av ett flertal incidenter under månaden. En brand i en transformator i Solna ledde till stopp norr om Stockholm, vilket resulterade i följdförseningar även för södergående tåg. Dessutom revs en kontaktledning mellan Järna och Flemingsberg, och flera fall av obehöriga personer i spårområden runtom i Mälardalen orsakade ytterligare förseningar. En olycka nära Nyköping bidrog också till att påverka tågens punktlighet.

Februari 2024: Punktligheten förbättrades under februari. 89 procent av tågen var i tid, en ökning med 13 procentenheter jämfört med månaden innan. De största störningarna berodde på infrastrukturfel, olyckor och banarbete, flera av dem i Stockholmsområdet. Ett  spårfel vid Solna orsakade reduceringar och förseningar i trafiken,  två olyckor inträffade vid Stockholm Södra och Solna och  sprickor i en växel mellan Flemingsberg och Södertälje gav begränsad framkomlighet. Ett banarbete för att installera en ny växel vid Härad innebar hastighetsnedsättningar, som påverkade punktligheten på linjen Örebro-Eskilstuna-Stockholm-Uppsala. 

Januari 2024: Punktligheten var fortsatt låg, 76 procent, en ökning med 2 procentenheter. Det kalla vintervädret påverkade fordonen, med ökat antal fordonsskador, och infrastrukturen. Flera spår- och växelfel inträffade vid flera platser under månaden. Vecka 3 inträffade bland annat  spårledningsfel både söder om Stockholm under morgonrusningen, vilket ledde till tågkö i båda riktningarna, samt vid Kolmården. 

Januari - december 2023

2023 i helhet: 87 procent av tågen var i tid under 2023 som helhet, samma nivå som 2022. Trafikreduceringen under 2023 gav en mer stabil trafik och förbättrad punktlighet till och med maj månad, men minskade under sommaren och återstående delen av året. Detta till följd av bland annat ett flera månader långt banarbete efter en urspårning på Arlandabanan som påverkade hela linjenätet och en vinter som kom tidigt med snö och kyla. Den bitvis karga vintern ledde till många infrastrukturproblem, som orsakade trafikstörningar och även påverkade tillgången till fordon. Läs mer nedan om varje månads punkltighet. 

  Örebro-Eskilstuna - Sthlm-Uppsala  Linköping- Eskilstuna- Västerås- Sala-Uppsala Hallsberg-Katrineholm-Stockholm Norrköping-Nyköping-Stockholm Uppsala-Tierp-Gävle
Januari 88% 92% 86% 92%    95%
Februari          90%         90%            90%           91% 96%
Mars 86% 89% 88% 88% 91%
April  91% 88% 89% 90% 97%
Maj 85% 89% 88% 90% 97%
Juni 74% 87% 86% 89% 95%
Juli 75% 88% 90% 92% 96%
Augusti 72% 88% 88% 89% 93%
September 78% 86% 91% 91% 94%
Oktober 80% 84% 88% 83% 94%
November 74% 86% 85% 87% 92%
December  57% 81% 78% 83% 78%
Totalt 2023 79% 87% 87% 89% 93%

 

December 2023: December hade årets lägsta punktlighet för persontåg i hela Sverige enligt Trafikverket. Det gäller även Mälartåg där punktligheten i december var 74 %. Månaden präglades av vinterväder med ihållande kyla och kraftiga snöfall, vilket krävde insatser som snöröjning och avisning. Den låga medelpunktligheten utgjordes av många enskilda dagar med långa förseningar. De största händelserna som försenade trafiken berodde uteslutande på spår-och växelfel, som orsakades av snö och is. Kylan orsakade också problem för våra tåg och flera tåg från andra operatörer blev stillastående på linjen, vilket orsakade störningar. 

November 2023: Punktligheten minskade med 2% till 85 % jämfört med föregående månad, och den huvudsakliga anledningen till detta var det betydande antalet störningar som uppstod under november till följd av infrastrukturfel. Det har varit flera incidenter med spår- och växelfel längs sträckan mellan Stockholm och Uppsala, samt växelfel vid Södertälje. Dessa incidenter har medfört förseningar som påverkat stora delar av Mälartågssystemet. Det intensiva snöfallet i slutet av månaden har främst påverkat infrastrukturen och resulterat i ytterligare förseningar. Dessutom har det förekommit ett mindre antal problem med dörrar under månaden, vilka också har bidragit till förseningar.

Oktober 2023: Punktligheten har varit låg under hösten, I oktober sjönk punktligheten med 1 procentenhet till 87 % jämfört med september.  Främst var det infrastrukturfel och olyckor som orsakade förseningar i trafiken. Ett omfattande elfel i Stockholmsområdet orsakade spänningslöshet på flera sträckor. Alla tåg, både norr-och södergående, påverkades. På flera ställen har det förekommit signal- och växelfel. Det har även skett många olyckor, främst viltolyckor.

September 2023: Punktligheten ökade med 2% i september mot föregående månad. Arbetet på Arlandabanan fortsatte att påverka punktligheten för tågtrafiken mellan Uppsala, Stockholm, Eskilstuna och Örebro. De främsta störningsorsakerna under månaden var infrastrukturfel. I början av september drabbades trafiken av signalfel vid Stockholm Södra, vilket påverkade flera Mälartåg. På linjen mellan Uppsala och Gävle försenades tågen på grund av en växelspricka. Mitt i månaden inträffade en kontaktledningsincident mellan Eskilstuna och Arboga, och i slutet av månaden påverkades trafiken av ett större signalfel vid Örebro Södra. Dessutom inträffade flera viltolyckor som störde tågtrafiken.

Augusti 2023: Mälartågs punktlighet sjönk med 2% jämfört med föregående månad till 86%. Arlandabanans urspårning och efterföljande banarbete ledde till förseningar på Örebro-Eskilstuna-Stockholm-Uppsala, som påverkande Mälartågs totala punktlighet. I augusti påverkades trafiken av naturhändelser som översvämningar, höga vattenflöden, risk för ras och skred. Signalfel vid Stockholm södra störde de flesta av Mälartågs linjer och en riven kontaktledning vid Skebokvarn påverkade också tågtrafiken.

Juli 2023: Den genomsnittliga punktligheten för Mälartåg gick upp med två procentenheter jämfört med föregående månad och hamnade på 88 procent. Tidigare urspårning på Arlandabanan fortsatte att påverka trafiken genom hastighetsnedsättningar på sträckan. Förutom pågående banarbeten som påverkade punktligheten förekom det även ett flertal olyckor, nedriven kontaktledning vid Södertälje samt åskoväder som orsakade avbrott i infrastrukturen.

Juni 2023: Den totala punktligheten för Mälartåg för juni månad hamnade på 86%, vilket är en nedgång med 5 procentenheter jämfört med föregående månad. Den låga punktligheten på sträckan Örebro-Eskilstuna-Sthlm-Uppsala som främst beror på restriktionerna vid Arlanda, har en stor påverkan på den genomsnittliga punktligheten för Mälartågs linjer.

Maj 2023: Punktligheten för Mälartåg var 91 procent under maj, en minskning med 1 procentenhet jämfört med april. Flera större händelser ledde till störningar i trafiken, som urspårningen av ett Arlanda Express-tåg på Arlandabanan den 27 maj, signal- och växelfel vid ett flertal tillfällen på flera platser samt en brand i en lada vid Järna som stoppade all tågtrafik mellan Södertälje och Järna.

April 2023: Punktligheten för Mälartåg ökade med 3 procentenheter till 92 procent under april, vilket motsvarade nivåerna i början av året. De mildare temperaturerna bidrog till förbättrad punktlighet genom att undvika stora väderhändelser. Det skedde dock vissa störningar i tågtrafiken, de flesta orsakade av olika tågoperatörer, men även på grund av ett pågående banarbete mellan Örebro och Arboga samt ett längre trafikstopp vid Eskilstuna.

Mars 2023: Den totala punktligheten för mars månad har varierat mellan veckorna, och gick från över 90% i början av månaden för att sedan landa på 89% vid månadens slut, En backning med 3 procentenheter jämfört med februari. Månaden kantades av diverse störningar i trafiken, med allt från fel i ställverk och växlar till hård kyla och kraftiga snöfall. 

Februari 2023: Den totala punktligheten för Mälartåg låg kvar på 92 procent under februari månad - samma nivå som i januari – till följd av den anpassade tidtabellen som infördes i december 2022. Ett större elfel i Stockholm orsakade problem för trafiken och många olyckor och fall av obehöriga spårområdet ledde till trafikstopp på flera platser. Ett antal signalfel och växelfel samt en del mindre fordonsfel bidrog till förseningar under månaden.

Januari 2023: Den totala punktligheten för Mälartåg var 92% procent under januari månad, en ökning med 4 procentenheter jämfört med december 2022. Den ökade punktligheten gäller samtliga linjer och beror till stor del på den nya anpassade tidtabellen med reducerad trafik på flera sträckor. Obehöriga i spår, viltolyckor och växelfel har orsakat förseningar, liksom en del fordonsfel.


Relaterade Artiklar

image

Punktlighet 2022

Här redovisar vi punktligheten på samtliga Mälartågs linjer under 2022.

Gå vidare till punktligheten för 2022.