Cookie Consent by Free Privacy Policy website Punktlighet | Mälardalstrafik Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Punktlighet

Pålitlig och punktlig trafik där tågen går i tid är viktigt för att öka det hållbara resandet med regionaltåg i Stockholm-Mälardalen. Här redovisar vi punktligheten för regionaltågstrafiken som körs av Mälartåg.

 

Mälartåg punktlighet

Maj - Oktober 2023

Punktlighet Mälartåg Maj-Oktober 2023

Januari - oktober 2023

  Örebro-Eskilstuna - Sthlm-Uppsala  Linköping- Eskilstuna- Västerås- Sala-Uppsala Hallsberg-Katrineholm-Stockholm Norrköping-Nyköping-Stockholm Uppsala-Tierp-Gävle
Januari 88% 92% 86% 92%     95%
Februari          90%         90%            90%           91% 96%
Mars 86% 89% 88% 88% 91%
April  91% 88% 89% 90% 97%
Maj 85% 89% 88% 90% 97%
Juni 74% 87% 86% 89% 95%
Juli 75% 88% 90% 92% 96%
Augusti 72% 88% 88% 89% 93%
September 78% 86% 91% 91% 94%
Oktober 80% 84% 88% 83% 94%

Oktober 2023: Punktligheten har varit låg under hösten, I oktober sjönk punktligheten med 1 procentenhet till 87 % jämfört med september.  Främst var det infrastrukturfel och olyckor som orsakade förseningar i trafiken. Ett omfattande elfel i Stockholmsområdet orsakade spänningslöshet på flera sträckor. Alla tåg, både norr-och södergående, påverkades. På flera ställen har det förekommit signal- och växelfel. Det har även skett många olyckor, främst viltolyckor.

September 2023: Punktligheten ökade med 2% i september mot föregående månad. Arbetet på Arlandabanan fortsatte att påverka punktligheten för tågtrafiken mellan Uppsala, Stockholm, Eskilstuna och Örebro. De främsta störningsorsakerna under månaden var infrastrukturfel. I början av september drabbades trafiken av signalfel vid Stockholm Södra, vilket påverkade flera Mälartåg. På linjen mellan Uppsala och Gävle försenades tågen på grund av en växelspricka. Mitt i månaden inträffade en kontaktledningsincident mellan Eskilstuna och Arboga, och i slutet av månaden påverkades trafiken av ett större signalfel vid Örebro Södra. Dessutom inträffade flera viltolyckor som störde tågtrafiken.

Augusti 2023: Mälartågs punktlighet sjönk med 2% jämfört med föregående månad till 86%. Arlandabanans urspårning och efterföljande banarbete ledde till förseningar på Örebro-Eskilstuna-Stockholm-Uppsala, som påverkande Mälartågs totala punktlighet. I augusti påverkades trafiken av naturhändelser som översvämningar, höga vattenflöden, risk för ras och skred. Signalfel vid Stockholm södra störde de flesta av Mälartågs linjer och en riven kontaktledning vid Skebokvarn påverkade också tågtrafiken.

Juli 2023: Den genomsnittliga punktligheten för Mälartåg gick upp med två procentenheter jämfört med föregående månad och hamnade på 88 procent. Tidigare urspårning på Arlandabanan fortsatte att påverka trafiken genom hastighetsnedsättningar på sträckan. Förutom pågående banarbeten som påverkade punktligheten förekom det även ett flertal olyckor, nedriven kontaktledning vid Södertälje samt åskoväder som orsakade avbrott i infrastrukturen.

Juni 2023: Den totala punktligheten för Mälartåg för juni månad hamnade på 86%, vilket är en nedgång med 5 procentenheter jämfört med föregående månad. Den låga punktligheten på sträckan Örebro-Eskilstuna-Sthlm-Uppsala som främst beror på restriktionerna vid Arlanda, har en stor påverkan på den genomsnittliga punktligheten för Mälartågs linjer.

Maj 2023: Punktligheten för Mälartåg var 91 procent under maj, en minskning med 1 procentenhet jämfört med april. Flera större händelser ledde till störningar i trafiken, som urspårningen av ett Arlanda Express-tåg på Arlandabanan den 27 maj, signal- och växelfel vid ett flertal tillfällen på flera platser samt en brand i en lada vid Järna som stoppade all tågtrafik mellan Södertälje och Järna.

April 2023: Punktligheten för Mälartåg ökade med 3 procentenheter till 92 procent under april, vilket motsvarade nivåerna i början av året. De mildare temperaturerna bidrog till förbättrad punktlighet genom att undvika stora väderhändelser. Det skedde dock vissa störningar i tågtrafiken, de flesta orsakade av olika tågoperatörer, men även på grund av ett pågående banarbete mellan Örebro och Arboga samt ett längre trafikstopp vid Eskilstuna.

Mars 2023: Den totala punktligheten för mars månad har varierat mellan veckorna, och gick från över 90% i början av månaden för att sedan landa på 89% vid månadens slut, En backning med 3 procentenheter jämfört med februari. Månaden kantades av diverse störningar i trafiken, med allt från fel i ställverk och växlar till hård kyla och kraftiga snöfall. 

Februari 2023: Den totala punktligheten för Mälartåg låg kvar på 92 procent under februari månad - samma nivå som i januari – till följd av den anpassade tidtabellen som infördes i december 2022. Ett större elfel i Stockholm orsakade problem för trafiken och många olyckor och fall av obehöriga spårområdet ledde till trafikstopp på flera platser. Ett antal signalfel och växelfel samt en del mindre fordonsfel bidrog till förseningar under månaden.

Januari 2023: Den totala punktligheten för Mälartåg var 92% procent under januari månad, en ökning med 4 procentenheter jämfört med december 2022. Den ökade punktligheten gäller samtliga linjer och beror till stor del på den nya anpassade tidtabellen med reducerad trafik på flera sträckor. Obehöriga i spår, viltolyckor och växelfel har orsakat förseningar, liksom en del fordonsfel.

 

Mälartåg punktlighet januari-december 2022

  Örebro-Eskilstuna - Sthlm-Uppsala  Linköping- Eskilstuna- Västerås- Sala-*Uppsala Hallsberg-Katrineholm-Stockholm Norrköping-Nyköping-Stockholm Uppsala-Tierp-Gävle  
januari 74% 88% 87% 86%    
februari 78% 85% 67% 85%    
mars 78% 85% 35% 84%    
april 72% 86% 83% 86%    
maj 78% 86% 87% 87%    
juni  85% 85%* 88%  88% 94%  
juli  87% 89%* 89% 92% 94%  
augusti 84% 88%* 88% 90% 94%  
september 87% 89%* 88% 87% 96%  
oktober 87% 86%* 89% 85% 95%  
november 87% 88% 91% 91% 94%  
december 85% 89% 84% 88% 90%  
*= I och med integrationen med Upptågets sträckor den 12 juni 2022 har linjen förlängts och inkluderar även Uppsala. 
 

December 2022: Den totala punktligheten för Mälartåg var 88 procent för december, en minskning med 3 procentenheter jämfört med månaden innan. December månad präglades av vinterväder med snö och is, vilket påverkade infrastrukturen i och med problem med främst spår och växlar. Det var ovanligt mycket olyckor under december som i sin tur ledde till större förseningar och stopp. Den 7 december inträffade även ett tekniskt fel på telefonin till och från Trafikverkets driftsledning. Alla tåg ute i trafik fick stanna vid plattform. Detta ledde till stora förseningar och inställelser i trafiken.

November 2022: Den totala punktligheten för Mälartåg var 91 procent för november, en ökning med 1 procentenhet jämfört med oktober 2022. På tre av linjerna var fler än nio av tio tåg i tid – Norrköping-Nyköping-Stockholm, Uppsala-Gävle och Hallsberg-Katrineholm-Stockholm. Det kraftiga snöfallet var den största trafikpåverkande händelsen under månaden, då SMHI utfärdade orange varning och Trafikverket krävde att tågföretagen reducerade trafik.

Oktober 2022: Den totala punktligheten för oktober var 90 procent vilket är en minskning med 1 procent jämfört med september.
I början av månaden inträffade ett kontaktledningsfel vid Linköping som påverkade trafiken i stor omfattning. Ett banarbete mellan Sala och Västerås påverkade sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping. Bristen på lokförare har påverkat den generella trafiken även denna månad, liksom flera viltolyckor samt obehöriga i spåret.

September 2022: Punktligheten ökade under september till 91 procent. Fortsatta utmaningar med personalbrist hos MTR ledde till förseningar och inställda avgångar även denna månad. Åtskilliga fall av obehöriga personer och djur på spåren ledde till långa förseningar som påverkade flera tåg. Trafiken påverkades även av ett banarbete vid Södertälje samt signalfel vid Kolmården och Örebro Södra som orsakade större följdförseningar. 

Augusti 2022: Punktligheten låg kvar på 90 procent under augusti månad. Många viltolyckor inträffade på samtliga linjer och ett signalfel vid Norrköpings central ledde till störningar i slutet av månaden. Augusti präglades även av kontakledningsfel och fordonsfel. Personalbrist där ordinarie personal saknats, men där ersättare kunnat hoppa in med kort varsel, ledde också till förseningar från avgångsstation och depå.

Juli 2022: Punktligheten steg under juli månad till 90 procent. Trots reducerad trafik uppstod ändå brist på lokförare, vilket ledde till förseningar. Flera bränder inträffade vid spårområdet och orsakade längre störningar i trafiken. Dessutom skedde även kontaktledningsrivningar och signalfel samt många avhysningar av obehöriga i spår.

Juni 2022: Punktligheten under juni månad förbättrades jämfört med tidigare månader och hamnade på 88 procent. MTR genomförde reduceringar i trafiken, vilket ledde till ökad punktlighet för de avgångar som kördes. Under juni minskade antalet långa förseningar på grund av obehöriga i spår, dock förekommer det fortfarande spårspring som orsakar störningar. Trafiken påverkades en hel del av infrastrukturfel, bland annat inträffade ett fel i en elanläggning, vilket orsakade störningar främst på Sörmlandspilen. Ett bro-fel vid Kvicksund påverkade även trafiken på midsommarafton.

Maj 2022: Punktligheten var 83 procent. Ett spårfel mellan Uppsala och Knivsta fick stora konsekvenser i slutet av maj. Ett omfattande signalfel vid Flen påverkade trafiken och det har även varit många kontaktledningsfel under månaden. Många olyckor under perioden ledde också till långa stopp, vilka i sin tur orsakade stora förseningar i linjenätet.

April 2022: Rälsbytet mellan Gnesta och Flen fortsatte att försena tågen under första delen av april. Sedan banarbetet slutförts steg punktligheten och genomsnittet för april var 83 procent, vilket är fortsatt lågt. MTR har fortsatta utmaningar med personalbrist även denna månad. Även väderförhållanden och fel på infrastrukturen har påverkat punktligheten denna månad.

Mars 2022: Ett akut rälsbyte mellan Gnesta och Flen som pågick under hela mars ledde till längre restid på sträckan. Konsekvensen blev att få var i tid på linjen Hallsberg-Katrineholm-Stockholm (Sörmlandspilen) var i tid och att snittpunktligheten på Mälartågs linjer sjönk till 76 procent. Även personalbrist hos MTR och många spår- och växelfel bidrog till låg punktlighet. Högst punktlighet hade Linköping-Sala.

Februari 2022: Punktligheten var fortsatt låg, totalt 80 procent för Mälartågs linjer.  Förutom att personal saknats hos MTR  samt hos Trafikverket och dess underleverantörer präglades månaden av många infrastrukturfel. I början av februari brann ett ställverk norr om Stockholm. Detta orsakade stora förseningar främst på Örebro-Eskilstuna-Stockholm-Uppsala.  Ett akut banarbete mellan Gnesta och Flen ledde till längre restider upp till 25 minuter på Hallsberg-Katrineholm-Stockholm. Detta banarbete fortsätter ända in i april och kommer under denna period fortsatt leda till förseningar på linjen. Flera signalfel på Norrköping-Nyköping-Stockholm påverkade linjens punktlighet. 

Januari 2022: Punktligheten var låg, totalt 82 procent på Mälartågs linjer. En orsak var den höga smittspridningen med förhöjd sjukfrånvaro hos såväl ombordpersonal och lokförare som trafikledare och underhållsentreprenörer. Flera större händelser påverkade också punktligheten, som växelfel i Linköping och på sträckan Stockholm-Uppsala samt ökat antal fall av obehöriga i spår. Det har dock förekommit dagar där 95 procent av tågen varit i tid.

Fotnot: Vissa punktlighetssiffror för jan-april har justerats från tidigare kommunikation till följd av ett fel som upptäckts i rapporteringssystemet. Felaktigheten gav lägre punktlighet än den nu korrigerade.