Invigning av ny tågdepå i Eskilstuna

Den nya tågdepån är en serviceanläggning för den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Här kommer de 33 nya Mälartåg att servas och underhållas.

Depån som började byggas i januari 2017 kommer att invigas med ett stort firande den 1 september i år. Det blir invigningstal, nyckelöverlämning och underhållning.


Invigning 1 september
Tid: 11.00 – 14.00
Plats: Ingång Gredby bangårdsområde

Varmt välkommen!

 

KONTAKTA OSS

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: info@malardalstrafik.se

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB 
c/o Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm