Vårt uppdrag

Mälardalstrafiks uppdrag

Mälardalstrafiks uppdrag är att, genom ett effektivt trafikutbud och attraktiva tjänster, bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälarregion.

Bakom Mälardalstrafik står regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

 
 
Strand

Mälardalstrafiken, med bland annat Mälartåg och Movingo, är en del i en större satsning för att förbättra möjligheten till pendling och annat resande. Mälardalsregionen genomgår en stark tillväxt, framförallt i de större städerna och alltfler ser möjligheten att pendla för arbete och studier. Samtidigt leder ökat bilresande till problem med trängsel och utsläpp. På längre sträckor gör restiden att tåg ofta är det enda alternativet. Regionaltågstrafiken utgör därför ryggraden i det regionala transportsystemet och har blivit alltmer nödvändig både för de som reser som för det omgivande samhället.

 
 

För trafiken anlitar Mälardalstrafik antingen upphandlade underleverantörer eller resurser som tillhandahålls av ägarna. Trafiken utförs i huvudsak av SJ, som också säljer periodbiljetten Movingo i biljettautomater och i SJs app. AB Transitio, som ägs av regioner och landsting i Sverige, upphandlar och hyr ut tåg för den trafik som bedrivs under namnet Mälartåg. Eskilstuna kommun har byggt en verkstadsdepå för nya Mälartåg. Sörmlandstrafiken svarar för kundservice för Movingo-biljetterna och Movingo-appen.

Passagerare
 
 

Idag ägs och finansieras Mälardalstrafik av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. Mälardalstrafiks uppdrag regleras i ett avtal mellan bolaget och ägarkretsen, vilket i sin tur har sin grund i ett beslut om allmän trafikplikt. I bolagets styrelse sitter politiskt förtroendevalda representanter för de sex ägarna. Ordförande är Stockholms trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M).

 
 

 

BAKGRUND TILL DAGENS REGIONALTÅGSTRAFIK

 
 

Bolaget Mälardalstrafik, som från början hette Tåg i Mälardalen AB, bildades år 1991 med uppdrag att utreda ett gemensamt huvudmannaskap för tågtrafik i Mälardalsregionen. Bakgrunden var de då planerade utbyggnaderna av Mälarbanan och Svealandsbanan som skulle göras under 90-talet.

 
 
Passagerare

År 1995 slöts en överenskommelse med SJ, TiM-avtalet, om att tillsammans etablera ett regionalt tågtrafiksystem på de nya banorna. SJ skulle svara för regionaltågstrafiken, medan länstrafikbolagen ansvarade för trafik inom sina respektive län och skapade anslutningar till och från SJs tågtrafik. TiM kom att bli namnet för samarbetet i stort och de kombinationsbiljetter som var föregångare till dagens Movingo. Samarbetet i denna form kom att sträcka sig under 20 år till år 2016.

 
 

Lansering av den nya regionaltågstrafiken påbörjades år 2016 med utökning av utbudet på de linjer som haft minst trafik. I oktober 2017 infördes Movingo och under 2019 började nya Mälartåg att successivt att ersätta SJs lokdragna tåg

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0771-22 44 40 eller via mail till 
malartagkundservice@regionsormland.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm