Upphandling Movingo-avtal

 
 

Inbjudan till samråd inför upphandling av Movingo

 

Mälardalstrafik inbjuder härmed till samråd inför upphandling (SIU) för upphandling av giltighet av Movingo i Mälardalen. Syftet med Samråd inför upphandling (SIU) är att parterna genom en öppen och förtroendeskapande dialog ökar den gemensamma kunskapen. Samråd kommer att hållas som ett gemensamt möte för samtliga intresserade trafikföretag.

 

En dagordning kommer att skickas ut till dem som anmäler sitt deltagande. 

  • Datum: 2020-10-22

  • Tid: 9:00-11:00 

  • Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A,113 81 Stockholm

  • Anmälan till: upphandling.movingo@malardalstrafik.se. Sista datum för anmälan 2020-10-19 

  • Övrigt: Med anledning av Corona är antal deltagare per företag begränsat till en person. 

 

Information om upphandlande enhet: Mälardalstrafik MÄLAB AB ägs av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. Bolagets uppgift är att företräda ägarna i frågor som rör drift och utveckling av den regionala kollektivtrafiken och då särskilt trafiken på järnvägsnätet i Mälarregionen och därtill angränsande län. Mälardalstrafik har idag periodkortsavtal om tågtrafik med SJ AB och om busstrafik med Åkerbergs Trafik AB. De nu gällande periodkortsavtalen för Movingo löper ut i december 2021. Avtalen innebär att periodkortsbiljetten Movingo är giltig i den kommersiellt bedrivna trafik som trafikutövaren bedriver i egen regi. Krav finns på att trafikutbudet uppfyller regionens behov. För giltigheten erhålls en ersättning. 

 

Som förberedelse för beslut om och upphandling av nästkommande trafikavtal gör ny Mälardalstrafik tillsammans med sina uppdragsgivare förberedande utredningar, bland annat om trafikutbud och de kommande periodkortsavtales utformning. Mälardalstrafik önskar därför komma i kontakt med presumtiva anbudsgivare för en dialog kring hur kommande upphandling eller avtalstecknande bör utformas.

 

Samråd med efterföljande korrespondens kommer att hållas på svenska. 

 

Välkommen! 

 

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0770-160 100 eller via mail till kundservice@sj.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm