Trosabussen – Åkerbergs Trafik

På sträckan Trosa-Liljeholmen-Trosa kör Trosabussen daglig trafik där Movingo är giltig som färdbevis.

Läs mer om Trosabussen >

 

KONTAKTA OSS

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: info@malardalstrafik.se

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB 
c/o Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm