MÄLARDALSTRAFIKS STYRELSE

 
 

Mälardalstrafik har en bolagsstyrelse representerad av de sex ägarna. Styrelsen består av 12 ledamöter och 12 suppleanter. Styrelsen är vald fram till slutet av årsstämman år 2019.

Region Stockholm
Kristoffer Tamsons (M), styrelseordförande
Sven-Inge Nylund (S), ledamot
Leif Gripestam (M), suppleant

Region Sörmland
Magnus Leivik (M), ledamot
Monica Johansson (S), ledamot, vice styrelseordförande
Daniel Portnoff (M), suppleant
Sarita Hotti (S), suppleant

Region Uppsala
Johan Sundman (S), ledamot
Johan Örjes (C), ledamot
Fredrik Ahlstedt (M), suppleant
Jenny Lundström (MP), suppleant

Region Västmanland
Tommy Levinsson (S), ledamot
Tomas Högström (M), ledamot
Andreas Porswald (MP), suppleant
Bengt-Åke Nilsson (L), suppleant

Region Örebro län
Mats Gunnarsson (MP), ledamot
Sven-Erik Sahlén (KD), ledamot
Anders Ceder (S), suppleant
Pär-Ove Lindqvist (M), suppleant

Region Östergötland
Göran Gunnarsson (C), ledamot
Jan Owe-Larsson (M), ledamot
Bengt Nordström (MP), suppleant
Per Larsson (KD), suppleant

 

KONTAKTA OSS

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: info@malardalstrafik.se

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB 
c/o Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm