MÄLARDALSTRAFIKS STYRELSE

 
 

Mälardalstrafik har en bolagsstyrelse representerad av de sex ägarna. Styrelsen består av 12 ledamöter och 12 suppleanter. Styrelsen är vald fram till slutet av årsstämman år 2023.

Region Stockholm
Kristoffer Tamsons (M), ledamot, styrelseordförande
Jens Sjöström (S), ledamot
Tomas Eriksson (MP), suppleant
Bawer Kevir (S), suppleant

Region Sörmland
Magnus Leivik (M), ledamot
Monica Johansson (S), ledamot, vice styrelseordförande
Daniel Portnoff (M), suppleant
Mattias Claesson (C), suppleant

Region Uppsala
Bengt-Olov Eriksson (S), ledamot
Johan Örjes (C), ledamot
Jenny Lundström (MP), suppleant
Helena Proos (S), suppleant

Region Västmanland
Tomas Högström (M), ledamot
Tommy Levinsson (S), ledamot
Jenny Landernäs (M), suppleant
Magnus Ekblad (C), suppleant

Region Örebro län
Nina Höijer (S), ledamot
Oskar Svärd (M), ledamot
Magnus Lagergren (KD), suppleant
Daniel Ekelund (MP), suppleant

Region Östergötland
Jan Owe-Larsson (M), ledamot
Julie Tran (C), ledamot
Per Larsson (KD), suppleant
Martin Tollén (S), suppleant

 

KONTAKTA OSS

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: info@malardalstrafik.se

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB 
c/o Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm