Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten om långväga tågresor

Folkhälsomyndigheten har återinfört flera rekommendationer som rör resor med tåg och annan långväga kollektivtrafik som kör längre än 15 mil. Från den 28 december träder föreskriften i kraft om att varje resenär så långt det är möjligt ska ha tillgång till en sittplats.

 

På flera av regionaltågen i Mälardalen, inklusive Mälartåg och andra linjer där Movingo gäller, går det inte att boka plats och många reser med periodkort. För att minska risken för trängsel ombord och ge alla så långt det är möjligt tillgång till en sittplats fortsätter vi att köra full trafik liksom tidigare under hela pandemin.

 

Dessutom uppmanar vi våra resenärer att tänka på följande när de behöver resa:

 

  • Att om möjligt resa utanför rusningstid
  • Att hålla avstånd genom att lämna plats vid på- och avstigning
  • Att sprida ut sig på perrongen för att hitta en vagn där det kanske är färre medpassagerare och lättare att hitta en sittplats
  • Att använda munskydd när många reser tillsammans
 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0771-22 44 40 eller via mail till 
malartagkundservice@regionsormland.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm