SJ ställer in avgångar för Movingoresenärer till den 3 april

SJ fortsätter att ställa in avgångar i tågtrafiken i Mälardalen till följd av personalbrist fram till den 3 april 2022.

 

 SJ har sedan i november ställt in avgångar i tågtrafiken i Mälardalen till följd av problem med ett nytt planeringssystem. Problemen har fortsatt in i 2022. En generell personbrist som nu även ökar på grund av sjukskrivningsläget kopplat till smittspridningen av Covid-19 gör att cirka 30 SJ-avgångar i Mälardalen fortsatt blir helt eller delvis inställda avgångar fram till den 3 april.

 

Mälardalstrafik har avtal med SJ om att resenärer med Movingo kan resa på linjerna Hallsberg- Örebro-Västerås-Stockholm, Linköping- Stockholm-Gävle och Stockholm-Uppsala. Avtalet finns för att knyta samman den kommersiella trafiken med den samhällsfinansierade trafiken i Stockholm-Mälarregionen så att resenärer kan resa i ett sammanhållet transportsystem.

 

Mälardalstrafik följer därför aktivt upp avtalet och utvecklingen med SJ i syfte att resenärerna i vart fall på dessa linjer ska ha tillgång till det avtalade utbudet.

 

Movingo-resenärer som reser på SJ:s linjer uppmanas att gå in på sj.se för information om läget för sin avgång.

 

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0771-22 44 40 eller via mail till 
malartagkundservice@regionsormland.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm