Mälardalstrafik får prövningstillstånd i Kammarrätten 

 Uppdaterad version den 17 aug: Kammarrätten i Stockholm kommer att pröva den överklagade domen som rör trafikupphandlingen för Mälartåg. Mälardalstrafik överklagade Förvaltningsrättens dom den 17 maj och begärde prövningstillstånd hos Kammarrätten, vilket nu meddelats.

– Eftersom vi inte hittat praxis vill vi få vår sak prövad, säger Mälardalstrafiks vd Helena Ekroth.

Med vetskap om att överprövningsprocesser kan bli långdragna har Mälardalstrafik redan säkrat Mälartågs trafik från december 2021. Det har skett genom ett temporärt uppdragsavtal, som sträcker sig flera år framåt i tiden.

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0771-22 44 40 eller via mail till 
malartagkundservice@regionsormland.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm