Mälardalstrafiks kansli

 
 

Mårten Levin
Vd
08 – 686 14 63
070 – 786 14 63
marten.levin@malardalstrafik.se

Carina Karlsson
Ansvarig för förvaltning av styrelse, ägare och kansli
08 – 686 19 66
070 – 786 19 66
carina.karlsson@malardalstrafik.se

Helen Pettersson
Fordonsansvarig
08 – 686 14 18
070 – 786 14 18
helen.pettersson@malardalstrafik.se

Göran Gullbrand
Trafik och infrastruktur

070 – 786 35 19
goran.gullbrand@malardalstrafik.se

Sanna Carlsson
Marknadsansvarig
08 – 686 18 68
070 – 786 18 68
sanna.carlsson@malardalstrafik.se

Tomas Ahlberg
Försäljningsfrågor och utredningar
08 – 686 18 56
070 – 786 18 56
tomas.ahlberg@malardalstrafik.se

Louise Pettersson Ressel
Affärsutvecklare trafikavtal
08 – 686 16 27
070 – 786 16 27
louise.petterssonressel@malardalstrafik.se

 

KONTAKTA OSS

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: info@malardalstrafik.se

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB 
c/o Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm