Mälardalstrafiks kansli

 
 

Helena Ekroth

Vd
08 – 402 76 01
072 – 464 76 01
helena.ekroth@malardalstrafik.se 
 

Anna Nyberg

Utredare
08 – 402 76 14
072 – 464 76 14
anna.nyberg@malardalstrafik.se

Charlotte Harald

Strategi- och utvecklingschef
08 - 402 76 23
072 - 464 76 23
charlotte.harald@malardalstrafik.se

Chatarina Gustafsson

Projektadministratör
08 – 402 76 12
072 – 464 76 12
chatarina.gustafsson@malardalstrafik.se

Göran Gullbrand

Trafik och infrastruktur
08 – 402 76 05
072 – 464 76 05
goran.gullbrand@malardalstrafik.se

Inga-Märta Nyman

Löneadministratör
08 – 402 76 18
072 – 464 76 18
inga-marta.nyman@malardalstrafik.se

Joakim Lindström

Avtalscontroller depå
08 – 402 76 21
072 – 464 76 21
joakim.lindstrom@malardalstrafik.se

Katarina Myrberg

Kommunikatör
08 – 402 76 22
072 – 464 76 22
Katarina.myrberg@malardalstrafik.se

Lars-Erik Berglind

Controller fordon och depå
08-402 76 17
072-464 76 17
lars-erik.berglind@malardalstrafik.se

Mona Dalmats

Chefsjurist
08 –402 17 03
076-133 44 44
mona.dalmats@malardalstrafik.se

Olof Wiklund

Controller
08 – 686 14 11
070 – 786 14 11
olof.wiklund@malardalstrafik.se

Pernilla Egeland

HR-ansvarig
08 – 402 76 02
072 – 464 76 02
pernilla.egeland@malardalstrafik.se

Sanna Carlsson

Marknadsansvarig
08 – 402 76 07
072-464 76 07
sanna.carlsson@malardalstrafik.se

Simon von Porat

Ekonom
08 – 686 17 88
070-786 17 88
simon.vonporat@malardalstrafik.se

Susanne Ekeklint

IT-projektledare
08 – 402 76 20
072 – 464 76 20
susanne.ekeklint@malardalstrafik.se

Sandra Benngård

Pris- och produktansvarig
08 – 402 76 25
072 – 464 76 25
sandra.benngard@malardalstrafik.se

 

Stefan Bojander

Chef Trafik och infrastruktur
070 – 229 94 57
stefan.bojander@malardalstrafik.se

Victoria Eriksson

Ansvarig för IT och digitalisering
08-402 76 06
0709-30 77 60
victoria.eriksson@malardalstrafik.se

Viktoria Wending

Förvaltare pris och biljett
08-402 76 09
072-464 76 09
viktoria.wending@malardalstrafik.se

Niklas Björling

Digital Kommunikatör
08-402 76 24
072-464 76 24
niklas.bjorling@malardalstrafik.se

Yujin Zhang

Trafikplanerare
08-402 76 13
070 – 609 79 00
yujin.zhang@malardalstrafik.se

 

 

 

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0770-160 100 eller via mail till kundservice@sj.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm