Mälardalstrafiks kansli

 
 

Mårten Levin

Vd
08 – 686 14 63
070 – 786 14 63
marten.levin@malardalstrafik.se

Anna Nyberg

Utredare
08 – 686 37 79
070 – 786 37 79
anna.nyberg@malardalstrafik.se

Carina Karlsson

Försäljningsansvarig
08 – 686 19 66
070 – 786 19 66
carina.karlsson@malardalstrafik.se

Chatarina Gustafsson

Projektadministratör
08 – 686 33 53
070 – 786 33 53
chatarina.gustafsson@malardalstrafik.se

Göran Gullbrand

Trafik och infrastruktur
070 – 786 35 19
goran.gullbrand@malardalstrafik.se
 

Helen Pettersson

Fordons- och depåansvarig
08 – 686 14 18
070 – 786 14 18
helen.pettersson@malardalstrafik.se

Joakim Hedenström

Administrativt ansvarig
08 – 686 37 80
070 – 786 37 80
joakim.hedenstrom@malardalstrafik.se

Louise Pettersson Ressel

Affärsutvecklare trafikavtal
08 – 686 16 27
070 – 786 16 27
louise.petterssonressel@malardalstrafik.se

Marie S Jonson

Verksamhetsansvarig
08 – 686 38 04
070 – 786 38 04
marie.jonson@malardalstrafik.se

Sanna Carlsson

Marknadsansvarig
08 – 686 18 68
070 – 786 18 68
sanna.carlsson@malardalstrafik.se

Ulla Markström

Projektledare
08 – 686 39 12
070 – 786 39 12
ulla.markstrom@malardalstrafik.se

Yujin Zhang

Trafikplanerare
070 – 609 79 00
yujin.zhang@malardalstrafik.se

 

KONTAKTA OSS

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: info@malardalstrafik.se

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB 
c/o Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm