Kamerabevakning

SJ AB kör Mälartåg på uppdrag av Mälardalstrafik MÄLAB AB. På Mälartåg sker kamerabevakning med fasta fordonskameror som spelar in rörlig bild. 

När du reser med Mälartåg innebär det därför att Mälardalstrafik MÄLAB AB kan komma att behandla dina personuppgifter. En förutsättning för att det ska vara en personuppgift är att det går att identifiera att det är du på filmen. Mälardalstrafik MÄLAB AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av dessa personuppgifter.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna informationstext noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du längre ner i denna informationstext.

Kroppsburen kamera

SJ AB kör Mälartåg på uppdrag av Mälartrafik MÄLAB AB. SJ ABs medarbetare kan vara utrustade med kroppsburna kameror. De kroppsburna kamerorna bärs på uniformen och spelar in rörlig bild och ljud. SJ AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter.

Läs mer om detta på www.sj.se/kroppsburenkamera

 

Ändamål

Syftet med kamerabevakningen är att öka tryggheten och säkerheten för passagerare och personal samt för att minska antalet hot- och våldshändelser.

Laglig grund

All behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund enligt dataskyddsförordningen. Vi hanterar dina personuppgifter (insamling och lagring) med stöd av en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i brottsförebyggande syfte.

När vi lämnar ut personuppgifter till polisen gör vi det då vi i vissa fall har en rättslig skyldighet att göra så, t ex när polisen har inlett en förundersökning. I vissa fall lämnar vi också ut personuppgifter till polisen med stöd av en intresseavvägning. Det kan t ex vara vid en brottsanmälan eller vid polisens eftersökande av försvunna personer. 

Lagring och gallring

Det inspelade filmmaterialet sparas i krypterat format på skyddade enheter. Efter eventuell överföring till polisen raderas materialet.
Allt filmmaterial som inte lämnas över till polis skrivs över eller raderas kontinuerligt. 

Om du blivit utsatt för ett brott

Har du blivit utsatt för ett brott ombord på våra tåg bör du omgående göra en polisanmälan så att polisen snabbt kan begära in inspelat material. Det måste göras inom 24 timmar från brottstillfället, annars finns risken att filmmaterialet raderas.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om kamerabevakningen på Mälartåg är du välkommen att kontakta Mälardalstrafik MÄLAB AB på malardalstrafik@malardalstrafik.se 
 

 

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0771-22 44 40 eller via mail till 
malartagkundservice@regionsormland.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm