Om inställda avgångar i Mälardalen

Uppdaterad 23 nov 2021: Fortsatta problem med inställda tåg även denna vecka. SJ har som tidigare meddelats ställt in en del avgångar i tågtrafiken i Mälardalen från och med fredag 12 november och två veckor framåt. Orsaken är personalbrist som har uppstått i samband med inkörningen av ett nytt planeringssystem.

Mälardalstrafik följer upp och föreslår åtgärder för att SJ ska återgå till ordinarie tidtabell så snart som möjligt. I detta ingår även att SJ försäkrar oss att avgångar inte bara drabbar den mycket trafikerade Mälardalen. Dessutom hålls uppföljande möten med SJ för att säkerställa att det finns resealternativ för berörda resenärer, exempelvis alternativa avgångar i närtid på sträckan som resenären kan välja eller ersättningsbuss.


Resenärer kan ta del av SJ:s trafikinformation på sj.se eller SJs app.

 

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0771-22 44 40 eller via mail till 
malartagkundservice@regionsormland.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm