Förvaltningsrättens domar som rör Trafikupphandling Mälartåg

 

Uppdaterad version: Mälardalstrafik fick på måndagen den 26 april två domar från Förvaltningsrätten i Stockholm. Båda domarna gäller trafikupphandlingen för Mälartåg Etapp 2.

 

I målet där Arriva Sverige AB överprövat upphandlingen dömer Förvaltningsrätten till Mälardalstrafik fördel. I överprövning från SJ AB går Förvaltningsrätten på SJs linje och beslutar att upphandlingen ska göras om.

 

– Vi fick domarna sent i går eftermiddag, och vi och vår juridiska expertis går nu igenom och analyserar det omfattande materialet. Tidsfristen för att överklaga Förvaltningsrättens dom är tre veckor och just nu kommenterar vi inte processen mer än så, säger Helena Ekroth, vd på Mälardalstrafik.

 

Med vetskap om att överprövningsprocesser kan bli långdragna har Mälardalstrafik redan tidigare i vår säkrat Mälartågs trafik från december 2021. Det har skett genom ett temporärt uppdragsavtal, som sträcker sig flera år framåt i tiden. Mälardalstrafik vill i detta sammanhang även dementera uppgiften, som fått spridning på bland annat järnvägsrelaterade forum, att det skulle vara möjligt att säga upp detta avtal före den 1 maj.

 

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0770-160 100 eller via mail till kundservice@sj.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm