Förfrågan om periodkortsgiltighet på spårbunden kommersiell trafik

 

Mälardalstrafik MÄLAB AB ägs av regionerna Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Bolagets uppdrag är att, genom ett effektivt trafikutbud och attraktiva tjänster, bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälarregion.

 

Det storregionala trafiksystemet i Mälardalen innehåller dels regionaltåg på Mälartågslinjer, för dessa linjer upphandlar Mälardalstrafik trafikavtal och tillhandahåller egna fordon. Dels tågtrafik som bedrivs av järnvägsföretag på kommersiella grunder med bolagens egna fordon. Därutöver ingår Trosabussen i trafiksystemet, samt den anslutande och parallella kollektivtrafiken som våra ägare bedriver, exempelvis pendeltåg, tunnelbana och busstrafik.

 

Den gemensamma biljetten för det redovisade trafiksystemet är Movingo-biljetten, denna periodbiljett organiseras av Mälardalstrafik och har idag giltighet för 30 dagar, 90 dagar eller ett år.

 

Nuvarande avtal om Movingo-giltighet med aktörerna som bedriver egen trafik i området löper ut i december 2021.

 

I syfte att fortsätta skapa ett sammanhållet trafiksystem i Stockholm-Mälarregionen avser Mälardalstrafik anskaffa nya avtal om periodkortsgiltighet för resenärer med Movingobiljett, som ett komplement till Mälartågs egna trafikutbud. Periodkortsgiltigheten avser tågsträckor inom Mälardalsregionen som inte trafikeras eller delvis trafikeras av Mälartåg.

 

Mälardalstrafiks övergripande ambitioner är att säkerställa en attraktiv och kapacitetsstark tågtrafik på utpekade storregionala linjer. Utgångspunkter är att trafiken ska stödja uppsatta gemensamma regionala mål samt bidra till en hög grad av integration med övrig regional kollektivtrafik för att underlätta pendling och övrigt vardagsresande.

 

Denna förfrågan om att teckna avtal om periodkortsgiltighet vänder sig till järnvägsföretag som planerar att driva egen tågtrafik med egna fordon, på nedanstående sträckor fr o m 12 december 2021:

• Laxå-Hallsberg-Kumla-Örebro S/C-Arboga-Köping-Västerås-Enköping-Bålsta-Sundbyberg-Stockholm C

• Linköping-Norrköping-Flemingsberg-Stockholm C-Arlanda-Uppsala-Tierp

• Stockholm C-Märsta-Knivsta-Uppsala

 

Processen att teckna avtal om periodkortsgiltighet inleds med att järnvägsföretag anmäler sitt intresse.

Intresseanmälan sker genom mejl till malardalstrafik@malardalstrafik.se senast den 17 maj.

Aktörer som inkommit med intresseanmälan kommer att kontaktas av Mälardalstrafik för mer information.

 

 

KONTAKTA OSS

Vid frågor och synpunkter kring Mälartåg, vänligen
kontakta Mälartåg Kundservice på telefon
0771-22 44 40 eller via mail till 
malartagkundservice@regionsormland.se

Besöksadress
Kollektivtrafikens Hus (ej Movingo kundservice)
Centralplan 3, 111 20 Stockholm
E-post: malardalstrafik@malardalstrafik.se
Telefon: 08-402 76 00

Fakturaadress
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm